Veřejné soutěže

Vyhlašujeme soutěž na vytvoření loga a vizuálního stylu pro ESPORT VŠB-TUO.

 

Vyhlášení výsledků soutěže o logo pro ESPORT VŠB-TUO

 

Na základě vyhodnocení a rozhodnutí komise byl z přijatých návrhů vybrán jeden vítězný návrh, a to návrh Lenky Šmihulové. V rámci dalších návrhů byl vybrán návrh, který dodal Tomáš Lisý. Třetí návrh, vzhledem k počtu dodaných návrhů a stanoviskům komise k jednotlivým návrhům, nebyl vybrán.

 

Děkujeme všem za zaslané návrhy a účast v soutěži.

——————————————————-

Předmětem soutěže je grafický návrh loga pro aktivitu ESPORT při VŠB-TUO, FEI a navazující vizuální styl implementace loga.

 

Nově navržené logo bude vycházet z níže uvedených požadavků a navazující vizuální styl poskytne doplňkové grafické prvky a vizuální styl pro aplikaci tohoto loga a realizace propagačních předmětů.

 

Současná/původní podoba loga je myšlenkově založena na tom, že zvíře/savec je obecně běžně používáno ve spojení s eSportovými týmy. Vlka jsme pak zvolili na základě toho, že se jedná o dravce s respektem, který se v naší lokalitě vyskytuje resp. může vyskytovat (na rozdíl např. od pumy nebo lva). Vlastnosti, které bychom viděli společné i s hráči eSportových týmů na Ostravsku – houževnatost, dravost, vytrvalost. Geometrické zpracování je do určité míry vyžadováno (nemusí být v rozsahu původního loga), a to jako odkaz na to, že jsme technická univerzita a speciálně pak Fakulta elektrotechniky a informatiky (počítačová grafika, matematický základ, apod.). Barevnost může být změněna a nemá nějaké speciální vazby či zdůvodnění.

 

Termín pro zaslání návrhů: 16.4.2019 13:00

Termín pro uveřejnění výsledků: 22.4.2019

 

Kompletní podmínky soutěže a návrh licenční smlouvy najdete ZDE. Výchozí podobu loga najdete ZDE.