Pro Player Sportovcem

Jednoduchá otázka „Je možné považovat profesionální i amatérské hráče počítačových her za sportovce?“. Pro některé jednoduchá otázka pro další téma, o kterém mohou debatovat poměrně dlouhou dobu. V této úvaze se chci podívat na toto téma z více úhlů pohledu a také říct svůj názor na toto téma.

Z pohledu definice
Když se na toto téma podíváme z pohledu definice možná dojdeme k nějaké odpovědi na tuto otázku. Kdo je tedy ten sportovec? Podle definice na wikipedii je řečeno: „Sportovec je člověk, který se věnuje sportu. Běžně se tak ale označují především ti, kteří se věnují sportu vrcholovému nebo alespoň výkonnostnímu, nikoli pouze sportu pro radost.“ I přesto, že hledání definice přes wikipedii není ideální dává nám to aspoň představu o tom, kdo a jak je sportovcem. Když se podíváme třeba na legislativu našeho státu možná najdeme další definice. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb.
definuje, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a jaké typy lékařských prohlídek musí úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti. Výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže. Vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců. V tomto případě z pohledu zákona se dá říct, že pro player je opravdu výkonnostním sportovcem.

Z pohledu společnosti
               Pro většinu českého občanstva je myšlenka uznání pro playerů jako sportovců něco nemyslitelného a pro většinu velice bizarní názor. Je tomu pouze tak, že lidé v České republice nejsou dost obeznámeni s touto problematikou na to, aby téma problematiku pochopili nebo prostě nechtějí uznat hráče počítačových jako sportovce. Když se podíváme třeba na Jižní Koreu, kde samostatně existují televizní kanály zaměřené na esport, kde lidé byli s nápadem toho, že profesionální hráči jsou legitimní sportovci, kde národní společnosti sponzorují mnoho profesionálních týmů a také turnajů a dalších věcí okolo esportu, je podle mého pouze otázku času a viditelnosti esportů, aby lidé v naší zemi toto téma více pochopili a myslím, že postupem času bychom mohli mít stejný názor na esport jako výše zmíněná Jížní Korea a mnoho dalších států, kde je esport považován za sport a také jako možný směr kariéry. Toto se snad podaří s turnajem plánovaným Intelem, který bude v čase olympijských her v Tokyu. Na turnaji se objeví hry Street Fighter V a Rocket League s prize poolem 500000 $. A také pro olympijské hry 2024 v Paříži jsou nápady zařadit esport do řady sportů. Tím by se mohl esport dostat do podvědomí lidí a poté by lidé nemuseli na toto téma pohlížet negativně.

Z pohledu sportovce
Jako bývalý vrcholový sportovec, který dělal Judo přes 12 let, jsem zažil dost tréninků a závodů na to abych taky mohl k tomuto tématu něco málo říct. Pro většinu je sportovec někdo, kdo vykonává nějakou fyzickou aktivitu a dělá něco aktivního. Osobně bych řekl, že sportovec je ten, kdo je považován za takovou pomyslnou špičku v daném sportu a je si schopen i něco vydělat. Když vezmu v potaz, že před turnajem člověk maximálně trénoval 2 až 3 hodiny denně s tím že některé dny byly relaxační, tak člověk měl stále dost času na osobní život a další věci. Když se jezdilo na campy, tak člověk měl troj fázový trénink, který se skládal z ranní rozcvičky, dopoledního tréninku většinou volnějšího naplnění, kde se trénovala technika nebo různé finty a triky a pak odpolední trénink, kde se většinou jel sparing a ke konci malé protažení. Celkově to ze dne dohromady vzalo kolem 6 až 7 hodin. Když máte profesionálního hráče her, který denně i když hraje stráví kolem 12 hodin, má také pevně daný denní rozvrh vlastní trenéry, psychology a další členy týmu, kteří se kolem nich pohybují většinu dne, je pro mě nepředstavitelné říct, že profesionální hráč her není sportovcem. Nemluvě o tom, že jejich sezona může trvat klidně celý rok, kde neustále musí trénovat přizpůsobovat se neustále měnící se metě a časté změně v týmech. Fotbalistům se nikdy nezmění meta, do míče se bude furt kopat stejně. Možná menší změna pravidel tu a tam, ale nic tak drastického, aby se musel učit nový styl hraní nebo něco podobného. To samé se nedá říct o esportu.
Kde co 3 měsíce nebo někdy častěji přidá nová postava, zbraň nebo nastane balancing stávající mety a tvoří se tím nová meta.

Tímto bych chtěl ukončit svou menší úvahu na toto téma a říct, že Pro Player byl měl být považován jako sportovec a je to pouze otázka času, kdy lidé začnou takto také uvažovat.